NET2E
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách Nhận cược
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách Nhận cược
AFF CUP-Chung Kết
15/12 19:30 Việt NamMalaysia 1.800 0:1 1/4 1.600
AFF CUP-Chung Kết
11/12 19:45 Việt Nam
1.800
2-2
0:1/2
Malaysia
1.700
AFF CUP- Bán Kết
06/12 19:30 Việt Nam
1.800
2-1
0:1 1/2
Philippines
1.700
05/12 19:00 Thái Lan
1.700
2-2
0:1 1/4
Malaysia
1.650
02/12 18:30 Việt Nam
1.750
2-1
0:1/2
Philippines
1.650
01/12 19:45 Thái Lan
1.750
0-0
0:1/2
Malaysia
1.800
AFF CUP - Bảng B
25/11 19:00 Philippines
1.850
0-0
0:1/4
Indonesia
1.650
25/11 19:00 Thái Lan
1.600
3-0
0:1 1/4
Singapore
1.800
21/11 18:30 Thái Lan
1.800
1-1
0:0 3/4
Philippines
1.800
21/11 18:30 Singapore
1.850
6-1
0:2 1/2
Timor Leste
1.650
17/11 19:00 Philippines
1.800
3-2
0:2 3/4
Timor Leste
1.800
17/11 18:30 Thái Lan
1.750
4-2
0:1 1/4
Indonesia
1.800
AFF CUP - Bảng A
24/11 19:30 Malaysia
1.600
3-0
0:1/2
Myanmar
1.800
24/11 19:30 Việt Nam
1.750
3-0
0:2 3/4
Cambodia
1.700
20/11 18:30 Cambodia
1.750
3-1
0:0 3/4
Lào
1.800
20/11 18:30 Việt Nam
1.750
0-0
0:0 3/4
Myanmar
1.800
16/11 19:30 Myanmar
1.800
3-1
0:1 1/2
Lào
1.850
16/11 19:30 Việt Nam
1.850
2-0
0:1 1/4
Malaysia
1.750